Ερυµάνθου 18

221 00 Τρίπολη

Τηλ. 2710 233365

Fax. 2710 221371

Κιν. 6944 795982

hxosgroup@gmail.com