ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρέχεται η δυνατότητα μεμονωμένης ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, ημερήσιας ή μακροχρόνιας διάρκειας σε:
* Αίθουσες δεξιώσεων
* Κέντρα διασκέδασης
* Club
* Cafe Bar
* Ιδιώτες
Στη μακροχρόνια μίσθωση παρέχεται τεχνική υποστήριξη